Нацията като новост или “дупката” на Хобсбом

Автор: Венцеслав Вутов Понятийният конструкт „нация“ е създаден от хората, като с течение на времето се е видоизменял и променял много или малко и ще продължава своето развитие и дооформяне и в бъдещето. Той може да е от полза, ако се използва да сближава или обединява хората, да поддържа общественото разбирателство и да противодейства на външната агресия, но не трябва да се употребява за убийства, етническо прочистване, печелене на власт и пари, политическо интриганство и икономически натиск. За да не позволяваме да ни манипулират и използват като политически марионетки в…

Read More

2018-08-04 16:28:21

https://nauka.bg/category/istoriya-50/