Птичи мозъци намек в произхода на нашето чувство за цвят

Птичи мозъци намек в произхода на нашето чувство за цвят

Сряда, 01 август 2018 г.
Синьото ли виждам същото като синьото, което виждате?

Това е вечен старокръвен въпрос и макар да не е възможно да се намери окончателен отговор, той засяга една основна загадка както за лингвистите, така и за невролози. Къде са цветовете в …

http://discovermagazine.com/topics/mind-brain

Преводът е осигурен от „Google translate“. Посетете  линка свързан със заглавието над краткия текст за да прочетете пълния текст в оригинал.