„Таен клиент“ да проверява намаляла ли е административната тежест, обмисля държавата

Администрацията на Министерския съвет да организира провеждането на проучване по метода „Таен клиент“, за да се проследи прилагането на мерките за намаляване на административната и регулаторната тежест, приети от правителството през 2016, 2017 и 2018 г. Това се предвижда в проект за решение за мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България, качен на правителствения сайт за съгласуване.

2018-08-10 14:15:36

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/08/10/3294649_durjavata_smiata_da_proveriava_chrez_taen_klient/