Заместванията на BPA увреждат репродуктивното здраве при мишки

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/?p=27084 „> Заместванията на BPA увреждат репродуктивното здраве при мишки

                  от
                   Roni Dengler

Четвъртък, 13 септември 2018 г.

Преди двадесет години Патриша Хънт, репродуктивен биолог във Вашингтонския университет в Pullman, разкрива, че бисфенолът А, пластмасов химикал, причинява репродуктивни проблеми при мишки. Скоро „BPA“ стана дума за домакинство и „без BPA“ бутилки за вода …
                  

http://discovermagazine.com/topics/health-medicine

Преводът е осигурен от „Google translate“. Посетете  линка свързан със заглавието над краткия текст за да прочетете пълния текст в оригинал.