Българска интерактивна инсталация разказва 120-годишната история на „Рено“

Интерактивна инсталация, разработена в България, ще представи 120-годишната история на френската автомобилна марка „Рено“. Юбилеят се отбелязва тази година.

2018-09-14 06:11:22

http://www.dnevnik.bg/skorost/2018/09/14/3310783_interaktivna_instalaciia_razkazva_120-godishnata/