Антикорупционното образование ще влезе в детски градини, училища и университети (ОБЗОР)

<>

11 Октомври 2018 | 03:32 | Агенция „Фокус“

< hf="htt://im.fou-nw.nt/7dd4347d4956553675827180b0.j" ="tthoto" tit='Снимка: Информационна агенция "Фокус". Антикорупционното образование ще влезе в детски градини, училища и университети (ОБЗОР)'>Снимка: Информационна агенция „Фокус“

Антикорупционното образование ще влезе в детски градини, училища и университети. Това стана ясно по време на конференция на тема „Антикорупционното образование – ефективен инструмент за превенция на корупцията“, в която взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев, ректорът на УНСС проф. Стати Статев и др.
На 9 октомври МОН и КПКОНПИ са подписали споразумение за провеждане на антикорупционно обучение в училищата. За целта ще бъдат изготвени специални помагала, които учителите да могат да използват. Антикорупционното образование няма да бъде въвеждано като отделен предмет, а ще бъде вплетено в други дисциплини като гражданско образование, география и икономика, история, литература и др., както и по време на часа на класа. Също така то ще може да се изучава и по линията на разширената и факултативната подготовка, за което могат да бъдат изработени допълнителни учебни програми.
„Някой беше казал, че ако искаме да видим какво ще е обществото утре, трябва да видим какво се случва днес в класната стая. Идеята е в днешната класна стая децата освен да придобият базовите знания по математика, природни науки, литература и т.н., да придобият и компетентностите на 21 век. А те не са не само знания, но и умения“, каза министър Вълчев и посочи, че една от тези компетентности е гражданската и социалната компетентност и затова МОН планира да фокусира вниманието върху възпитателната функция на образованието.
Председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев обясни, че единственият вариант за борба с корупцията е да се промени мисленето, затова Комисията иска да въведе антикорупционното образование. „Основната ни идея е да започне обучение в антикорупционна насока, защото виждаме, че обществото ни е станало доста безкритично. И се приема например, когато едно лице е на високо положение и има някакви възможности, донякъде да е нормално да се възползва от това“, каза още той. Георгиев посочи, че идеята е да се започне от най-малките – от детската градина, и да се стигне до висшето образование. „Даваме си сметка, че ефектът няма да е бърз, може би ще трябва да минат две поколения, но единственият вариант за борба с корупцията е да се промени мисленето ни. Трябва в ценностна система тя да е нещо лошо“, каза още Георгиев.
Ректорът на УНСС проф. Стати Статев припомни, че УНСС е първият университет у нас, който открива магистърска програма по антикорупционно обучение. „За изминалите десетилетия успяхме да възпитаме сериозни професионални общности, но изоставихме образованието на публиката. И сега имаме едни много добре подготвени затворени общества, но насреща им има неграмотна публика. И с ясното съзнание, че сме отговорни да правим не само елитно обучение, но и една много сериозна система на нещо като обществена академия по антикорупция, която да минава през всички нива“, каза проф. Статев. Той посочи, че става въпрос за просветителска дейност, тъй като голяма част от обществото не знае например какво е КПКОНПИ.
Според участниците във форума се очаква след 10-20 години да има сериозни резултати от антикорупционното образование, които ще се видят от цялото общество.
Цветилена СИМЕОНОВА< ="inid-o">© 2018 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция „Фокус“!

2018-10-11 03:56:59

http://www.focus-news.net/./news/2018/10/11/2576919/antikoruptsionnoto-obrazovanie-shte-vleze-v-detski-gradini-uchilishta-i-universiteti-obzor.html