Експерти ще направят преглед на законодателството в културата и медиите

Гражданското движение „Реформи в културата“ за втори път организира конференция за преглед на културните политики в България. На първата, която беше през юни в Пловдив, беше отбелязано, че отсъства визия за развитие на българската култура.

2018-10-11 07:28:56

http://www.dnevnik.bg/kultura/2018/10/11/3324577_eksperti_shte_napraviat_pregled_na_zakonodatelstvoto_v/