Екатерина Куртева – университетска МБАЛ “Св. Иван Рилски“, гр.София

Екатерина Куртева – университетска МБАЛ “Св. Иван Рилски“, гр.София   Аз съм доктор Екатерина Куртева и съм специализант и редовен докторант в университетска болница “Св.Иван Рилски“, София. Занимавам се в областта на автоимунитета. Нашата лаборатория е едно от водещите звена в България в тази област. Работим основно с пациенти със системни автоимунни заболявания. Моята дисертация е насочена към едно рядко, но тежко инвалидизиращо заболяване – прогресивната системна склероза и конкретно, това, което направихме в нашето настоящо проучване, е да изследваме една малка група пациенти с ревматоиден артрит и съответно, една…

Read More

2018-11-08 16:09:18

https://nauka.bg/category/zdrave-50/