Замразяването на бонус на разследвани магистрати не противоречи на Конституцията

Изплащането на обезщетението от до 20 заплати на магистрат, срещу когото се води разследване или дисциплинарно производство, ще накърни авторитета на съдебната власт. Да получи тази сума при напускане на система не е част от конституционно гарантираните му трудови права, а еднократна благодарност за положените усилия в правораздавателната му дейност, за личния му принос за утвърждаване на върховенството на правото.

2018-11-08 14:10:55

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/11/08/3342135_zamraziavaneto_na_bonus_na_razsledvani_magistrati_ne/