Гърбати китове Плагиатят мелодиите на други китове (дори и на океаните)

Гърбатите китове ( Royal“ society open science> , авторите на това проучване казват, че това е първият известен пример за смесване на песни от един океански басейн към друг. [ %D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE:“>

  • %D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE“>
  • Първоначално публикуван на https://www.livescience.com/64456-humback-whale-songs.html

    Преводът е осигурен от „Google translate“. Посетете  линка свързан със заглавието над краткия текст за да прочетете пълния текст в оригинал.