Малко споделят фалшиви новини; Тези, които правят, са предимно по-стари републиканци

Малко споделят фалшиви новини; Тези, които правят, са предимно по-стари републиканци

                  от
                   Джема Тарлах
Сряда, 09 януари, 2019 г.

Изследователите, които преливат данните от анкетираните от Facebook, са установили, че само един на всеки 10 потребители споделя статии от фалшиви новинарски домейни по време на президентските избори в САЩ през 2016 г., а още по-малко са споделили повече от една статия. Individua …
                  

http://discovermagazine.com/topics/technology

Преводът е осигурен от „Google translate“. Посетете  линка свързан със заглавието над краткия текст за да прочетете пълния текст в оригинал.