Ген. Андрей Боцев: При сделките в армията военната експертиза не е взимана предвид

София. Модернизацията и развитието на съвременни отбранителни способности остават предизвикателства пред Българската армия. Това заяви президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев, след като се запозна с годишния анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината в армията, в рамките на конференция на началника на отбраната генерал Андрей Боцев. Според държавния глава, това са сложни процеси, които изискват тясна координация между военната експертиза и политиците. Той допълни, че очаква новият, макар и закъснял, стратегически преглед на отбраната да даде по-голяма яснота относно процесите на планиране, нивото на амбиция и постигане на баланс между предизвикателства, задачите, ресурсите и хората. Като важен акцент в представения анализ държавният глава открои воденето на съвременна пълноценна бойна подготовка, както и останалите т.нар. малки като финансови средства, но, по думите му, огромни като значение модернизационни проекти, без които не може да бъде гарантирана мобилност, осигуреност, съвместимост и работа в единно информационно пространство на всички елементи на системата на отбрана.
Помолен да коментира думите на премиера, че специално за нуждите на ВВС през последните години са купувани само транспортни самолети, вертолети, с които генералитетът да избяга при евентуална война, държавният глава Румен Радев заяви, че намира това за несполучлива шега. „Българската войска много пъти е спасявала българската държава, докато политици неведнъж са я проваляли“, коментира президентът.
Пред журналисти президентът сподели, че е благодарил на ръководството на Министерство на отбраната за постигнатите през изминалата година успехи по отношение пречупване на негативната тенденция за увеличаване на некомплекта в личен състав, за проведените множество успешни учения, както и за отделените средства за поддържане на техниката и въоръжението. „На вниманието остава рискът за летателния състав. Тази година негативната тенденция за намаляване на нальота не може да бъде преодоляна“, посочи още Румен Радев.
Министърът на отбраната Красимир Каракачанов обърна внимание, че негативната тенденция в развитието на Българската армията, която съществуваше от доста години, през 2018 г. е била пречупена. Като примери той посочи повишаването на възнаграждението на военнослужещите, осигуряването на финансови средства за трите основни проекта за модернизация на Въоръжените сили и най-вече тенденцията за решаване на проблема с некомплекта.„Ако тенденциите в осигуряването на необходимите средства в бюджета на Министерството на отбраната за Въоръжените сили продължат в тази посока, в която бяха през 2017 г. и особено през 2018 г., можем определено да кажем, че армията ще се развива бързо в правилната посока, преодолявайки проблеми, трупани от десетилетия“, заяви министър Каракачанов. Той подчерта като основен успех, постигнат през последната година и половина фактът, че в обществото вече не съществува съмнение дали трябва да се отделят необходимите средства за Българската армия. „Този дебат в обществото не съществува и това е единственият начин да преодолеем натрупаните с десетилетия проблеми“, каза министър Каракачанов. Министърът на отбраната поздрави началника на отбраната, Щаба на отбраната, командирите на видовете въоръжени сили и всички военнослужещи за това, че въпреки проблемите през 2018 г. беше свършена много работа.
В отговор на журналистически въпрос за забавянето на процедурата по реализацията на проекта за доставка на бойни бронирани машини за Сухопътните войски министър Каракачанов поясни, че за разлика от другите два проекта, този е по-сложен заради допълнителния компонент – участие на български фирми в изграждането на бойните бронирани машини. Трябва да бъдат прецизирани възможностите и степента на участие на българските фирми в реализацията на проекта, за да не се създадат условия за законно спиране на процедурата.
На въпрос за преговорите за доставка на нов тип боен самолет министър Каракачанов заяви, че се надява да бъде постигнато най-доброто съотношение между цена и бойни способности.
Началникът на отбраната ген. Андрей Боцев отчете от своя страна успешна за Армията ни година. „За мен на първо място винаги са били хората – мъжете и жените в бронираните машини, самолетите и корабите, в щабовете и формированията из цялата страна и в чужбина“, заяви той. Генерал Боцев поясни, че в края на 2018 г. некомплектът с личен състав не се увеличава, а броят на приетите на военна служба е малко по-голям от този на освободените военнослужещи. Началникът на отбраната акцентира върху някои от предприетите мерки за справяне с некомплекта и повишаване мотивацията на личния състав, стартирани в изминалата година. Сред тях са повишението на възнагражденията на хората в отбраната през 2018 г. и 2019 г., както и формирането на основното месечно възнаграждение на военнослужещите в зависимост от заемана длъжност и присвоено военно звание. Генерал Боцев се спря и на разчетените средства за периода до 2021 г. за попълване допълнително по 800 длъжности за всяка година. Също така и на направената важна стъпка за поетапно нарастване на разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт на Република България в периода до 2024 г.
Според представените от него данни през изминалата година Въоръжените сили са провели около 301 учения, от които 46 международни. В последните години броят им непрекъснато расте, с акцент към засилване участието в учения на НАТО и повишаване на провежданите международни учения на територията на страната в съюзен и коалиционен формат. Проведени са също 30 съвместни българо-американски подготовки и учения и 10 индивидуални. Генерал Боцев отбеляза, че изпълнението на специални задачи в мирно време по оказване помощ и защита на населението демонстрира високо ниво на подготовка, отговорност и изключителен професионализъм на формированията. Той отчете, че през 2018 г. година Въоръжените сили са участвали в 87 операции в подкрепа на населението при бедствия с около 350 военнослужещи и 114 единици техника. Военновъздушните сили са изпълнили 7 специални задачи за нуждите на Министерството на здравеопазването. Формированията за неутрализиране на невзривени бойни припаси са се включили в 107 мероприятия и неутрализираха 682 бойни припаса. В охраната на българо-турската граница и оказването на поддръжка на органите на МВР за овладяване на миграционния натиск средномесечното участие е било от 100-140 военнослужещи и 30-40 единици техника.< hf="htt://fou-miitnw.nt/" tit="Фокус – Военни известия" tt="bnk"> Още военни новини четете в специализираното издание на Фокус – „Военни известия“.
2019-02-07 21:07:39
http://www.focus-news.net/./news/2019/02/07/2621062/gen-andrey-botsev-pri-sdelkite-v-armiyata-voennata-ekspertiza-ne-e-vzimana-predvid.html