Изследователите откриват допълнителни доказателства, че шизофренията е свързана с нашите черва

D-BRIEF Изследователите намират допълнителни доказателства, че шизофренията е свързана с нашите глупости < Разделение>
                  от
                   Рони Денглер Четвъртък, 07 февруари, 2019 г.

Повече от 21 милиона души по света страдат от шизофрения, дълбока психична болест, която прекъсва мисленето, езика и възприятието. Много хора с шизофрения изпитват заблуди и чуват гласове. Много от симптомите на заболяването възникват …
                  
http://discovermagazine.com/topics/health-medicine
Преводът е осигурен от „Google translate“. Посетете  линка свързан със заглавието над краткия текст за да прочетете пълния текст в оригинал.