Белязани мозъци или блестяща статистика: опасностите на ССА

NEUROSKEPTIC Усброените мозъци или блестяща статистика: опасностите от CCA
                  от
                   Невроскептик Събота, 11 май, 2019 г. Хартия в PNAS получи известно внимание на Twitter наскоро. Тя се нарича история на детската травма, свързана с анормална свързаност на мозъка при голяма депресия и в нея авторите Yu et al. откриване на отчет (съгласно декларацията за значимост)
Драматичен п …
                  
http://discovermagazine.com/topics/mind-brain
Преводът е осигурен от „Google translate“. Посетете  линка свързан със заглавието над краткия текст за да прочетете пълния текст в оригинал.