Добрич: Kонтролът в селското стопанство e един от приоритетите в работата на Дирекция „Инспекция по труда“ в началото на земеделския сезон

8 Юни 2019 | 21:49 | Агенция „Фокус“

< hf="htt://im.fou-nw.nt/8dff2fd35641d99988f860b9.j" ="tthoto" tit="Снимка: АФП. Добрич: Kонтролът в селското стопанство един от приоритетите в работата на Дирекция „Инспекция по труда“ в началото на земеделския сезон">Снимка: АФП
Добрич. Kонтролът в селското стопанство един от приоритетите в работата на Дирекция „Инспекция по труда“ в началото на земеделския сезон, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. От ведомството отчитат тенденция за изцяло ползване на еднодневни трудови договори онлайн от земеделските производители, което облекчава ползвателите им. Дирекцията е положила усилия максимално да облекчи земеделските стопани. Софтуерът за предоставяне на образците на еднодневни трудови договори е надграден по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, с което е дадена възможност те да се заявяват онлайн по всяко време, независимо от работното време на администрацията. Онлайн могат да се заявяват и въведените през миналата година трудови договори за половината от законоустановеното работно време (четири часа). Софтуерът позволява автоматично генериране на данните на лица, които веднъж вече са наемани от даден работодател и ги е въвел в системата. Автоматично могат да бъдат изчислени и генерирани в разписката, неразделна част от договора, размерът на задължителните осигурителни вноски и данък общ доход, които са за сметка на наетото лице, както и чистата сума, която трябва да му бъде изплатена. По същия проект има назначени и помощник-инспектори, които представят функционалностите на системата пред работодателите, които поискат. Наемането на работници в селското стопанство трябва да бъде уредено законосъобразно чрез сключване на писмен трудов договор. Еднодневните договори са само една от възможностите, регламентирани в трудовото законодателство, които имат своите предимства както за земеделските стопани в качеството им на работодатели, така и на наетите работници. При сключването и прекратяването на еднодневните трудови договори не се прилага редът за вписване на трудовите договори в Териториалната дирекция на НАП. Не се изготвят и не се връчват на работниците длъжностни характеристики. Тези договори не се прекратяват с отделна заповед и не се оформя трудова книжка. Работниците запазват осигурителни и социални права. Всеки ден, в който работниците се наемат на работа по този ред, се сключва нов трудов договор, включително и когато страните не се променят. За периода от 1 януари 2018 г. до момента броят на сключените еднодневни трудови договори в областта за сезонна работа в земеделието са 18 464, а само за тази година от началото й до 3 юни договорите наброяват 6 398. Отчита се тенденция на увеличение на този тип договори и това е обвързано с по-големия брой регистрирани земеделски стопани в региона.
Жулиета НИКОЛОВА< ="inid-o">© 2019 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция „Фокус“!
2019-06-08 21:07:56
http://www.focus-news.net/./news/2019/06/08/2667929/dobrich-kontrolat-v-selskoto-stopanstvo-e-edin-ot-prioritetite-v-rabotata-na-direktsiya-inspektsiya-po-truda-v-nachaloto-na-zemedelskiya-sezon.html