Децата с аутизъм могат да изпитват безпокойство, защото не могат да предскажат бъдещето

D-BRIEF Децата с аутизъм могат да изпитват безпокойство, защото не могат да предскажат бъдещето
                  от
                   Roni Dengler четвъртък, 15 август 2019 г.
(Кредит: Дийн Дробот / Shutterstock)

Децата с аутизъм трудно взаимодействат с другите. Въпреки че могат да намерят хората очарователни, те се борят с говорене и връзка с другите. Много деца с аутизъм имат проблеми с адаптацията, когато се провеждат съчетания …
                  
http://discovermagazine.com/topics/mind-brain
Преводът е осигурен от „Google translate“. Посетете  линка свързан със заглавието над краткия текст за да прочетете пълния текст в оригинал.