Този нов протезен крак се закача в нервните системи на потребителите

D-BRIEF Този нов протезен крак се закача в нервните системи на потребителите
                  от
                   Лесли Немо петък, 04 октомври 2019 г.
Един от участниците в изследването ходи с прототип на новия протезен крак. (Кредит: Федерика Барбери)

Нов протезен крак се интегрира с нервната система на потребителя, за да даде обратна връзка в реално време за средата им. Потребителите могат да докладват, че …
                  
http://discovermagazine.com/topics/health-medicine
Преводът е осигурен от „Google translate“. Посетете  линка свързан със заглавието над краткия текст за да прочетете пълния текст в оригинал.