Странни „марсиански“ минерални могили се издигат от Голямото солено езеро на Юта

Мирабилитски находища често под водите на Голямото солено езеро през зимата, но това е първият път тя е образувала открити могили над повърхността.

Мирабилитските находища често се намират под водите на Голямото солено езеро през зимата, но това е първият път, когато минералът е образувал открити могили над повърхността.
(Изображение: © Courtesy Utah Geological Survey)
Редки могили от кристален минерал се появиха над повърхността на Голямото солено езеро на Юта, където се очаква да останат само няколко месеца, преди да изчезнат отново.

Учените смятат, че тези могили може да са подобни на минерални структури на Марс, които биха могли да запазят следи от микроби, които може да са живели в солените езера на планетата преди милиарди години.