Лекарите се борят за най-добрите практики за повторна употреба на медицински маски при недостиг

Човек е показан с респираторна маска N95, която не е предназначена да бъде използвана повторно.

Човек е показан в респираторна маска N95, която не е предназначена да бъде използвана повторно.
(Изображение: © Shutterstock)
Много малко се знае как правилно да се използват медицински маски за борба с инфекциозни заболявания. Няма потвърден метод за работа. Все пак, в доклад на лекарите, който все още не е надлежно преразгледан, някои изследователи започват да посочват най-добрите варианти за обеззаразяване на използвани маски.

Медицинските специалисти използват повторно медицински маски за еднократна употреба в цялата страна. в момента, според информационната организация The Intercept и многобройните други доклади , тъй като пандемията COVID-19 подчертава обичайните вериги за доставки маски. Медицинските маски, включително маските N95, са предназначени за еднократна употреба и трябва да се носят правилно, за да бъдат ефективни. Според нова статия, публикувана от изследователи в услугата COVID-19 по доказателствата на медицината в университета в Станфорд днес ( 24 март), обаче, има някои методи, които лекарите могат да използват, които изглеждат по-добри от други. (Техните комуникации са особено насочени към анестезиолозите.)