Главният секретар на МВР комисар Ивайло Иванов е разпоредил комплексна проверка за униформеното облекло на полицаите

София. Със своя заповед главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов е разпоредил извършване на комплексна проверка във всички областни дирекции на страната и в СДВР относно спазването и изпълнението от полицейските служители на Наредбата за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в МВР от 24 август 2015 г. и на Наредбата за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на МВР от 14 март 2017 г. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Изпълнението на заповедта е възложено на директорите на областните дирекции и на СДВР, а контролът по изпълнението – на директора на Главна дирекция „Национална полиция“.

Директорите на областните дирекции и на СДВР следва да организират и провеждането на строеви прегледи, при които да бъде установено има ли нарушения при използването на пагоните, емблемите, отличителните знаци и надписите по униформеното облекло.
2020-09-15 17:44:13

http://www.focus-news.net/./news/2020/09/15/2806004/glavniyat-sekretar-na-mvr-komisar-ivaylo-ivanov-e-razporedil-kompleksna-proverka-za-uniformenoto-obleklo-na-politsaite.html