Създават се неверни внушения за мен – право на отговор от Йордан Христов

© Сктрийншот

Първа страница на „Периодико“, която показва затворения бутик на Борислава Йовчева, който според публикацията е обект на разследването на испанските власти. И покрай който се споменава името на Йордан Христов.

„Дневник“ публикува правото на отговор на Йордан Христов с бележка на редакцията по едно от твърденията му. Заглавието и акцентите са на редакцията.Уважаема редакция,Във връзка с ваша статия, озаглавена „Нова серия от „Къщата в Барселона“: Борислава Йовчева се омъжила, съпругът й отрича всичко“, моля да публикувате моя отговор по отношение на фактите и записите на журналиста Димитър Стоянов, изнесени в публикацията:

Не съм се съгласявал на интервю или разговор с Димитър Стоянов от BIRD, както и не съм давал съгласие да бъда заснеман, фотографиран и записван. В тази връзка съм подал жалба в полицията и се води проверка за законността на записите.Изнесените записи са изрязани, манипулирани, а изречението, че упълномощавам Димитър Стоянов да изнася факти е извадено от контекста и създава неправилното внушение, че се съгласявам да бъдат използвани. И пресъздадените разговори с мен от Димитър Стоянов извън записите, са неверни.Подобен агресивен журналистически подход намирам за неприемлив и несъобразен с Етичния кодекс на българските медии, поради което ясно заявих на Димитър Стоянов, че не желая да отговарям на въпроси и да бъда записван.В статията ви, която се позовава основно на BIRD и „Периодико“, се създават неверни внушения, че съм разследван от каталунската полиция и че спечелените обществени поръчки от дружествата, в които участвам, са с политически протекции.Не съм разследван от каталунската полиция и моля уважаемата редакция, ако има доказателства в тази посока, да ми ги предостави, за да ги коментирам.Нe съм собственик и представляващ на цитираното от вас дружество Palms Enterprises, не определям инвестиционната и бизнес политиката му, което е видно от съответните записи в търговските регистри. Цитираните от вас размери на обществени поръчки представляват едва 3% от оборота на групата предприятия, които представлявам над повече от 20 години и са извършени по законосъобразен и легален начин.Журналистически подход, основан на внушения, а не на реални факти, намирам за неприемлив и нанасящ сериозни щети на имиджа ми.Не желая да коментирам личния си и семеен живот и очаквам това мое право да бъде съобразявано от журналистите.Ако редакцията разполага с доказателства в подкрепа на статията, която е публикувана, съм на разположение да ги коментирам.Йордан Христов, (чрез адвокат Светлана Георгиева)Бел.ред. – Изпратихме допълнителни въпроси към г-н Христов чрез неговия адвокат във връзка с дружеството, свързаните с него лица и как ще коментира показвани в медиите документи за връзката му с Palms Еnterprises. Той отговори, че е бил „пълномомощник по сделка преди 10-тина години, не представляващ“. На въпрос какви са бизнес отношенията му с Иван Саздов, Христов отговаря – „Нямам никакви бизнес отношения. Саздов е бил в съвета на директорите на „Спортни имоти Приморско“ преди около 10 г. и е бил съветник по направата на тенис кортовете в Приморско“. В България кипърската офшорна компания Palms Еnterprises е съсобственик с община Приморско в това дружество – „Спортни имоти“, което според Дакси е представлявано от Христов. Той не отговори какви са бизнес отношенията му със Силвия Николова – според българските фирмени регистри двамата са в управлението на някои фирми. Николова според испанските регистри е била в управлението на фирмата, стопанисвала бутика на Борислава Йовчева в Барселона. Пълномощно, на което и „Дневник“ се е позовавал като представя връзката на Христов с Palms Еnterprises.
2020-09-15 17:45:37
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/09/15/4114375_suzdavat_se_neverni_vnusheniia_za_men_-_pravo_na/