ЦИК предлага на президента Румен Радев да насрочи частичен избор за кмет на община Благоевград

Благоевград. ЦИК предлага на президента Румен Радев да насрочи частичен избор за кмет на община Благоевград, област Благоевград. Това става ясно от решение, публикувано на интернет страницата на Централна избирателна комисия, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин.

В решението, относно предложението до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Благоевград, област Благоевград се посочва, че Общинска избирателна комисия – Благоевград, с писмо вх. № МИ-15-106 от 22.04.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 304-МИ от 28.04.2020 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 463 ИК, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от ЗМСМА прекратява предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, избран за кмет на община Благоевград, област Благоевград.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение № 304-МИ от 28.04.2020 г. на ОИК – Благоевград; решение № 310-МИ от 19.04.2021 г. на ОИК – Благоевград; копие от писмо от Административен съд – Благоевград с приложени препис от решение № 695/21.05.2020 г., постановено по адм. дело № 364/2020 г. по описа на АС – Благоевград, и препис от решение № 4768/14.04.2021 г., постановено по адм. дело № 6303/2020 г. по описа на Върховен административен съд, ІІІ отделение.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Благоевград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Благоевград, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс и предлага на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Благоевград, област Благоевград.

Ливия НИНОВА
2021-04-27 17:43:34

http://www.focus-news.net/./news/2021/04/27/2865429/tsik-predlaga-na-prezidenta-rumen-radev-da-nasrochi-chastichen-izbor-za-kmet-na-obshtina-blagoevgrad.html