Министър Виолета Комитова назначи ново ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД

София. Въз основа на извършена проверка и констатирани в доклада на Сметната палата нередности, както и съмнения за нецелесъобразно разходване на публичен ресурс, министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова освободи досегашното ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството.

В Борда на директорите са назначени Валентин Вълков, Иван Станчев и Десислава Христова.

Досега Вълков се е занимавал с инвеститорски контрол и строителен надзор. В периода 2017-2018 г. е бил изпълнителен директор на „Автомагистрали“ ЕАД, а преди това е заемал различни длъжности, включително технически ръководител на строителни обекти.
Иван Станчев е бил ръководител на отдел „Укрепване на свлачища“ в държавната компания.
Десислава Христова е заемала длъжността член на Съвета на директорите на дружеството.
2021-06-08 09:53:51

http://www.focus-news.net/./news/2021/06/08/2876069/ministar-violeta-komitova-naznachi-novo-rakovodstvo-na-avtomagistrali-ead.html