ЕК закри три наказателни процедури срещу България от пакета Кръгова икономика в областта на отпадъците

Брюксел. Днес Европейската комисия (ЕК) взе решение, с което закри три наказателни процедури срещу България от пакета Кръгова икономика, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. Това са процедури в областта на отпадъците и по-конкретно свързани с въвеждането в националното ни законодателство на европейските изисквания по Рамковата директива за отпадъците, по отношение на отпадъците от опаковки, както и специфичните отпадъци от излезлите от употреба превозни средства, батерии и акумулатори и такива от електрическо и електронно оборудване.

Също така в решенията на Комисията е включено и че България не е създала система за наблюдение на инвазивните чужди видове до 13 януари 2018 г. и не е изготвила и въвела план за действие в тази област до 13 юли 2019 г. Поради тази причина се стартира нова наказателна процедура срещу страната ни и още 17 държави членки на ЕС – Белгия, Чехия, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватска, Италия, Кипър, Литва, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Словакия.
2021-06-09 17:46:11

http://www.focus-news.net/./news/2021/06/09/2876592/ek-zakri-tri-nakazatelni-protseduri-sreshtu-balgariya-ot-paketa-kragova-ikonomika-v-oblastta-na-otpadatsite.html