Основен риск пред влизането в еврозоната е политическа криза, казва управителят на БНБ

© Надежда Чипева, Капитал

Основен риск пред процеса на присъединяване на България към еврозоната в определения срок – 1 януари 2024 г., е развитието на политическата ситуация в страната. Това посочва управителят на БНБ Димитър Радев в публикация в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България от този месец.Успехът на процеса предполага активни политически консултации с нашите външни контрагенти и мащабна законодателна дейност вътре в страната в рамките на следващите няколко месеца, подчертава Радев. Продължаващата политическа криза поставя под въпрос както политическите, така и законодателните действия в подкрепа на процеса на присъединяване, допълва той.Напомня, че сред ключовите законодателни промени са тези, свързани с правната интеграция на БНБ в евросистемата и с необходимостта от приемане на Закон за въвеждане на еврото в България, уреждащ рамковите принципи, правила и процедури.

Радев напомня, че въпреки политическата криза парламентът прие в края на миналата година решение, с което задължи правителството и БНБ да ускорят подготовката за присъединяване на страната към еврозоната с целева дата 1 януари 2024 г. И че БНБ и банковият сектор до голяма степен вече са част от еврозоната след присъединяване на страната към Европейския банков съюз на 1 октомври 2020 г.“Следователно БНБ и банковият сектор трябва да продължат активно със започналата вече техническа подготовка. С оглед на стратегическата предопределеност на процеса, резултатите от тази подготовка ще останат необходими, дори при възможно забавяне в темпа на процеса в контекста на политическата ситуация през следващите няколко месеца“, казва Димитър Радев.Подготовката за присъединяването към еврозоната няма да промени рамката или оперативното функциониране на банковия надзор, допълва той. Обяснява, че това произтича от факта, че над две години България е член на Единния надзорен механизъм (ЕНМ) след присъединяването към Европейския банков съюз и установяването на тясно сътрудничество между БНБ и Европейската централна банка. „Неразделна част от този процес беше и включването на българския лев във Валутния механизъм II през юли 2020 г.“, допълва Радев.Уверява, че БНБ изпълнява голям спектър от задачи по въвеждане на еврото според нейните отговорности, като за целта са отделени около 110 млн. лв. за покриване на разходите и още около 53 млн. лева в инвестиционната програма на БНБ, свързани с тази подготовка.В деня на въвеждането на еврото ще се извърши автоматично преобразуване на банковите сметки от лев в евро, посочва той, като това ще е безплатно. Вследствие от автоматичното конвертиране от лев в евро ще има промени в номиналната стойност на обезпеченията, заложени или ипотекирани в полза на банките.Две седмици преди датата на въвеждане на еврото БНБ ще започне предварително да захранва банките с евробанкноти и евромонети с българска национална страна. В същия период банките ще започнат да снабдяват търговците и „Български пощи“ ЕАД с евробанкноти и евромонети с българска национална страна (без такса) – т.нар. вторично предварително захранване, посочва графика Радев.В същия бюлетин публикация има и министърът на финансите.“Убедено мога да заявя, че българската икономика е напреднала значително в подготовката си за въвеждането на еврото и за бъдещото си успешно функциониране в еврозоната. Устойчиво протича процесът на номинална и реална конвергенция, банковата система е ликвидна и устойчива, законодателството в областта на публичните финанси напълно отговаря на европейската рамка и се провеждат структурни реформи, които целят повишаване конкурентоспособността на икономиката“, посочва тя.Допълва, че наред с икономическите ползи, въвеждането на еврото се очаква да доведе и до институционална конвергенция с развитите страни от ЕС, особено що се отнася до качеството на институциите в България и доверието на гражданите в тях.

Всичко, което трябва да знаете за:
Годината 2023 (205)
2023-01-22 09:52:19
http://www.dnevnik.bg/biznes/2023/01/20/4440784_osnoven_risk_pred_vlizaneto_v_evrozonata_e/?ref=home_tema1