Превенцията струва по-малко от поемане на щетите след бедствията, обяви хидролог

© Reuters

Дневник Експрес

Научавайте най-важното и интересното всеки ден в 17 часа.

Превенцията срещу бедствия струва пъти по-малко, отколкото след това възстановяването на щетите, а и спасява животи. Могат да се приложат природни средства за борба с тези явления, да се прилагат хидроложки компютърни модели и системи за ранно предупреждаване.Това коментира пред БНР проф. Емил Бурназки, хидролог от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН.Посочи, че природните средства, които могат да се приложат, са изграждане или възстановяване на крайречните заливни равнини, както и изграждане на басейни, които да задържат високите води и след това регулирано да се изпускат.

Посочи, че повишението на температурите напоследък, което се смята, че е в резултат на климатичните промени, влияе най-вече на водните ресурси. Такива са индикациите от гледна точка на учените. Според тях водните ресурси са най-уязвими от всички други природни ресурси.

Той подчерта, че може да се очаква зачестяване на явления, подобни на тези, които доведоха до водното бедствие по Южното Черноморие.

Прогнозата на хидролога е, че Източнобеломорският район, с център Пловдив, както и Черноморският район „ще изпитат определен воден стрес в бъдеще“:С климатичните модели, използвани от учените, за да прогнозират вероятни сценарии, се предсказва за нашата територия, че до 2050 г. температурата може да се повиши с около 1.5 до 3 градуса, а до 2080 г. – с 4 градуса, което ще повлияе на водните ресурси значително, обясни той.Може да се окаже, че общите водни ресурси в България може да намаляват, да има воден стрес.

Всичко, което трябва да знаете за:
Наводненията по Южното Черноморие (45)
2023-09-11 16:39:44
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2023/09/10/4527042_prevenciiata_struva_po-malko_ot_poemane_na_shtetite/?ref=home_tema1