Who were the first farmers?

Farming fundamentally altered the way humans live, eventually changing people from nomadic hunter-gatherers to sedentary city-dwellers.
https://www.livescience.com/archaeology
Преводът е осигурен от „Google translate“. Посетете  линка свързан със заглавието над краткия текст за да прочетете пълния текст в оригинал.