Why was the name ‘Brontosaurus’ brought back from the dead?

The dinosaur Brontosaurus was canceled but then resurrected. What happened?

Посетете  линка свързан със заглавието над краткия текст за да прочетете пълния текст в оригинал.