Високотехнологична лаборатория за космически науки бе открита във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“


Направи дарение на училище!

***

 

В навечерието на Деня на народните будители бе открита напълно реновираната Лаборатория за космически изследвания „Проф. Стефан Александров“ към Физическия  факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Инициативата е безвъзмездно  финансирана от „ЕндуроСат“, световен лидер в сферата на наносателитите и  космическата инфраструктура. 

Официални гости на церемонията бяха проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“, Богдан Богданов, министър на икономиката и индустрията, проф.  Тодор Тагарев, министър на отбраната, и Райчо Райчев, основател и изпълнителен  директор на „ЕндуроСат“. 

Лабораторията включва високотехнологично оборудване и предоставя конкурентни  условия за създаването на следващите успешни космически мисии в България и  затвърждава водещата роля на Физическия факултет на СУ в обучението по  аерокосмическо инженерство и комуникации. 

Разбери повече за БГ Наука:***

Дарението е част от дългосрочната стратегия на „ЕндуроСат“ за развитието на  космическите науки в България. Компанията е организатор на „Космически  предизвикателства“, образователна академия за космическо инженерство и  предприемачество, която дава възможност на младежи от цял свят да учат от водещи  експерти от космическия сектор. 

Държавата в лицето на българските институции трябва да бъде трамплин за  бизнеса и хората, които искат да създават нещо значимо“, заяви министър  Богданов. 

Идеята ни е младежите, които се обучава тук, да имат достъп до практическо  образование в сферата на космическите науки и да имат на разположение най модерните технологии в сектора. Вярвам, че успехът на подобни обществено  значими проекти е абсолютно невъзможен без публично-частно партньорство“ – добави Райчо Райчев, Основател и изпълнителен директор на „ЕндуроСат“.

За „ЕндуроСат“:

Изследването на слънчевата активност и търсенето на живот във Вселената са само част от космическите мисии, които „ЕндуроСат“ разработва в партньорство с едни от най-големите университети и организации в света като Калифорнийският университет – Бъркли и Breakthrough Initiavies. 

Компанията е лидер в производството на наносателити, космически услуги и инфраструктура. Тя е и горд работодател на над 150 инженери, технолози и учени, които остават следа в космическата индустрия със своите разработки в сферата на наносателитните технологии.  

Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!

***

2024-03-17 18:25:35

Високотехнологична лаборатория за космически науки бе открита във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“