King Tutankhamun: Life, death and mummy of ancient Egypt’s boy pharaoh

Tutankhamun, also known as King Tut, was an ancient Egyptian pharaoh whose lavish tomb became world-famous upon its discovery in 1922.

Посетете  линка свързан със заглавието над краткия текст за да прочетете пълния текст в оригинал.