Добър 4.32: Оценката от матурата по български език тази година е най-високата от въвеждането на изпита

© Велко Ангелов

Детски Дневник

Седмичният бюлетин за родители

Зрелостниците от випуск 2024 са с най-висок среден брой точки от въвеждането на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Те са постигнали 58.48 точки, или Добър 4.32. Това отчете служебният министър на образованието Галин Цоков по време на днешния анализ на представянето на учениците на матурите и националното външно оценяване след 4-ти клас.По думите на министъра резултатът е с няколко десети по-добър от досегашния най-висок успех от изпита през 2008 г.Средните точки на миналогодишния випуск на матурата по български език беше 50.14 точки, или с 8 точки по-малко от настоящите зрелостници. Тогава дванайсетокласниците показаха рекордно нисък резултат – Добър 3.93.

Цоков коментира, че още миналата година екипът му е изготвил анализ за причините за слабите резултати от матурите на ниво региони и отделни училища. Допълни, че в края на август 2023 г. регионалните управления на образованието са поставили като основна задача повишаване на резултатите от матурите и националните външни оценявания. По думите му в 12 регионални управления на образованието са проведени пробни изпити, учителите са били подкрепени и методически.

Министърът подчерта, че скалата за оценяване е същата, по която са оценявани и миналогодишните изпити, и че в статистиката не са включени допълнителните точки, които министерството даде служебно заради проблеми с отпечатването на изпитните материали в отделни училища.

По-висока е оценката и от втория задължителен изпит по профилиращ предмет. Зрелостниците са постигнали 67.18 точки, или Много добър 4.72. Оценката на миналогодишния випуск е Добър 4.48. Учениците са се справили по-успешно и с изпита по професия – оценката е Много добър 4.51.“Това е една малка крачка в подобряването на качеството на образованието“, коментира Цоков.Пълни 100 точки са постигнали 24 ученици, а миналата година – само един. Оценка Отличен 5.50 или повече имат 5557 зрелостници при 1855 през 2023 г. Министерството на образованието проверява сигнали за проблемен запис на матурата по английскиПовишава се делът на добрите и отличните оценки за сметка на дела на слабите, средните и добрите оценки.Зрелостниците са харесали повече темата за писане на есеНа тази матура над 70% от зрелостниците се справят успешно с езиковите задачи с избираем отговор, свързани с пунктуацията, граматиката и правописа, но някои от тях трудно откриват грешки при употребата съществително име с главна буква.

Анализът на министерството показва, че при литературните задачи учениците откриват проблем, заложен в интерпретацията на тема в изучена творба, и тема в неизучаван текст. Срещат затруднения при съпоставката на два изучавани текста и при тълкуване на смисъла на дадено твърдение.

Преобладават учениците, писали есе на тема „Мълчанието – сила или слабост“ – 71%. Избралите да създадат интерпретативно съчинение на тема „Цената на компромиса“ по произведението „Приказка за стълбата“ са близо 20%.

Има зрелостници, които не са съставили аргументативен текст – преписалите текста са 1057 зрелостници. Тези, които са го преразказали, са 1012.

В статистиката по региони първите седем и последните три остават непроменени – София-град, Смолян, Пловдив, Варна, Благоевград, Стара Загора, Русе и съответно Шумен, Разград и Плевен. Няма регион, който да е понижил резултатите си от държавните зрелостни изпити по български език и литература.Значително повишение отбелязват Кюстендил, София-област, Перник, Пазарджик, Видин и Велико Търново.Тази година няма зрелостник с 0 точки на нито един от двата задължителни изпита.Повишаване с 15 точки на матурата по математикаСредният брой точки от втория изпит по профилиращ предмет е 67.18 точки, което e Много добър 4.72. (при Добър 4.48 за миналата година). Повишение на резултатите се наблюдава по английски език, биология и здравно образование, география и икономика, математика.Средният брой точки на зрелостниците, избрали математиката за втора задължителна матура, е 72.53 точки, което е повишение с 15 точки спрямо миналата година. Смирненски, мълчанието, връзката между човека и природата: въпроси и отговори от матурата по български езикБлизо 13% са отличните оценки (от 95 до 100 точки). Зрелостниците се справят добре и с трите задачи със свободен отговор, с подробно описание на решения от въведените в профилираната подготовка модули „Геометрия“, „Елементи на математическия анализ“ и „Практическа математика“.Средният успех от резултатите на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация е Много добър 4.51, като миналата година той е бил Добър 4.29. Най-високи са резултатите при защита на дипломен проект, а по специалности – административно управление, информатика, хотелиерство и ресторантьорство.Министерството: Няма проблем със записите от матурата по английски езикЗрелостници сигнализираха, че звуковият файл, част от задачата за разбиране на текст на матурата по английски език ниво B2, е бил с лошо качество и с ехо, което е затруднило процеса. На въпрос на „Дневник“ образователният министър посочи, че лично е изслушал записа и за него е напълно разбираем. Посочи, че сигналите са проверени от съответните регионални управления на образованието, но няма данни да е имало проблем с файловете.Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в министерството, допълни, че успеваемостта на задачите със слушане с разбиране е на средно ниво или над средното. „Нямаме основание да твърдим, че това е попречило на зрелостниците. Както със случая с немския, така и с английския език след направена проверка не е установено зрелостниците да са поискали учител да прочете текста“, допълни Костадинова.По думите ѝ трябва да се разграничава кога има проблем в един звуков файл и кога зрелостникът е свикнал да слуша текстове само с речта на преподаващия му учител. „Записите нямат проблем и нямаме основание да компенсираме учениците с точки“, заяви Костадинова.Четвъртокласниците са с по-висок успех от зрелостницитеПродължава тенденцията за подобряване на резултатите на четвъртокласниците както по български език и литература, така и по математика, отчете още министър Цоков. Средният брой точки по български език е 72.6, или Много добър 4.97, а по математика – 70.53 точки, приравнени в оценка Много добър 4.87.Миналата година по български език и литература учениците са постигнали средно 70.5 точки, а по математика – 64.4 точки.Резултатите по математика показват, че 3/4 от учениците са овладели алгоритмите за събиране, изваждане, умножение и деление и правилата за ред на действия и рационално смятане. Разпознават дроби и римски цифри, геометрични фигури и техните елементи. Над 60% от учениците уверено работят с данни, представени графично, коментират от министерството.

Учениците срещат трудности при решаване на текстови задачи и такива, свързани с практиката.

Резултатите по български език показват, че преобладаващата част от учениците правилно изписват думите, които съдържат правописни особености, както и думите без свое ударение, а грешките са свързани с пропускане, добавяне и замяна на букви. Като цяло разпознават сродни думи, извличат информация от текста и доказват, че разбират смисъла на прочетеното с примери от текста. Кандидатстването в математическа гимназия след 4-ти клас вече ще става онлайнТворческата задача дава възможност учениците да разсъждават писмено в отговор на въпрос, като освен специфичните за създаване на собствен текст критерии са включени и такива, които диференцират учениците с оригинално мислене и писане без ненужни повторения. Резултатите показват, че като цяло адекватно отговарят на въпроса над 75% от учениците, коментират от министерството.2012 са изпитните работи, оценени с максимален брой, което е с 305 повече от миналата година. 15570 ученици са с отлични оценки и по двата предмета, което е с 50% повече в сравнение с 2023 г.Увеличава се броят на учениците, получили по 100 точки и по двата предмета – 75. Миналата година те са били 63. Намалява броят на учениците, които имат 0 точки и на двата предмета. Тази година те са 22, а миналата – 31.Регионите с най-силен успех са София-град, Смолян, Варна, Благоевград, Габрово, Перник. С най-ниски постижения остават Кърджали и Видин.
2024-06-07 16:37:31
http://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2024/06/07/4635117_dobur_432_ocenkata_ot_maturata_po_bulgarski_ezik_tazi/?ref=home_mainStory