Ловци на духове: Осигурителният институт откри изобретателни схеми за източване

© Надежда Чипева

Централата на националния осигурителен институт в София.

Извънредна новина

Разберете големите новини в момента, в който се случват – директно в имейла ви.

Хора, назначени в търговско дружество, не се познават помежду си, някои не познават управителя, а други – обратното, твърдят че са се виждали с него след смъртта му. Това е една от съмнителните ситуации, които разследват контролните органи на Националния осигурителен институт (НОИ). Професия безработен с европейско обезщетениеПроверката е започнала след като от дружеството след смъртта на собственика са продължили да постъпват искания за изплащания на социални обезщетения чрез пълномощник с квалифициран електронен подпис.В друг случай проверяващи са установили, че кандидати за обезщетения за безработица са „работели“ в транспортна фирма, която няма нито автомобили, нито лиценз за превозвач. В трети са назначавани печатари без да има печатарски машини. Има и такива, които по документи са работили в офис като технически сътрудници, но всъщност няма нито офиси, нито техника.

„Живеят като барони“: българите, участващи в измамни схемиВ друг случай офис има, но се намира на тераса с площ 3 кв. м. Собственици на дружеството за счетоводни услуги са назначили там касиери, технически сътрудници, счетоводители, които са приемали парични средства без да има касов апарат. Част от работещите били извън България и дистанционно отчитали касовата наличност.Установени са регистрирани земеделски производители, които обработват земята си – в повечето случаи синори, „дистанционно“.От осигурител „X“ са подадени уведомления за сключени трудови договори с около 70 служители на пълно работно време. При осигурител „Y“ същите хора са назначени на 4 часа. Капиталът на двете дружества е собственост на едно и също лице и е в размер на 10 лева, е друга засечена схема. Осигурителни вноски не се внасят, но работещите получават от държавата и болнични, и майчински, и обезщетения за безработица.“Често срещана практика е да се прехвърлят или регистрират дружества на неграмотни или малоимотни хора, които от своя страна делегират права за представителство чрез нотариално заверени пълномощни. Тези „нови собственици“ притежават голям брой (над 200 на човек) дружества със седалища в цялата страна и по правило „собствениците“ нямат идея за дейността на фирмите, заключават проверяващите.Всички случаи са от Варненско и са описани в последния бюлетин на НОИ.
2024-07-07 16:36:11
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2024/07/07/4648308_lovci_na_duhove_osiguritelniiat_institut_otkri/?ref=home_mainStory