Who were the Denisovans?

These now-extinct humans lived as far back as 200,000 years ago.

Посетете  линка свързан със заглавието над краткия текст за да прочетете пълния текст в оригинал.