За HiTech

 

 

Агенция за Високи Технологии (АВТ)

или High Tech Agency (HTA), съкратено HiTech е неправителствена организация създадена с цел да подпомага проучването, проектирането, внедряването и популяризацията на иновационни технологии, подпомагащи подобряването на качеството на живот на хората.

          Работата на  Агенция за Високи Технологии се финансира основно от учредителите на агенцията. За част от финансирането разчитаме на рекламна дейност, консултантска дейност, обучение,  организиране на различни форуми и мероприятия. Други пера са участията ни  в проучване, проектиране, внедряване, развитие и популяризация  на иновационни технологии по различни програми.

Партньори

          Агенцията работи с партньори, експерти  и консултанти от различни области на науката,  техниката и технологиите.

 Дейности

Ние предлагаме обучение под формата на различни курсове, свързани с повишаване на квалификацията, придобиване на нови знания, компетенции и професионални умения. За тази дейност агенцията привлича представители на академичните среди от различни  учебни заведения в страната. Наши консултанти са и изявени специалисти от водещи фирми, организации. Обучението е реализирано под формата на дистанционни курсове, консултации, провеждане на присъствени курсове, както и напълно дистанционни форми. За целта ние използваме системата за дистанционно електронно обучение  Мудъл /Moodle/. Moodle е най-популярната към момента LMS система за управление на обучението в света, в която обучението е базирано изцяло на онлайн курсове. Към момента системата за обучение на Hitech Agency е разработена, но не е отворена за публичен достъп.