Списание HiTech


е проект на Агнция за Високи Технологи,

Списанието е един от инструментите за реализиране на политиките на агенцията.

Създадено е за да се предостави платформа за публикуване на резултатите от научно-технически изследвания, направени в процеса на работа по нови иновативни проекти. Списанието е място за споделяне на нови идеи и разработки във всички области на материалния и духовния живот, които биха спомогнали за подобряването на качеството на живот на хората.

Списание ХайТек – основна страница

Текущ брой

Архиви

За списанието

Редакционна колегия

Политика на публикуване

Новини

За читателите

За авторите

За библиотекари

Вход

Регистрация

Контакти със списанието