Нашата мисия

15-9-2015 г- 21-18-03Мисията на Агенция за Високи Технологии е да съдейства при проучването, разработването, внедряването и популяризирането на съвременни, високо ефективни и иновативни технологични решения. Ние гледаме на технологиите като начин да се обединят придобити знания, умения, техники и технологии, които могат да подобрят качеството на живот на хората. В този дух, ние не се ограничаваме да работим само в определени области, а подкрепяме всички иновативни технологични решения, както в материалната, така и в духовната сфера.