Списание КНК

Списание Компютърни науки и комуникации – БСУ – Бургас

2016

2015

Титулна страница

Том 4, № 2 (2015): Април – Юни

Електронно списание на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет
Титулна страница

Том 4, № 1 (2015): Януари-Март

Електронно списание на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет

2014

Титулна страница

Том 3, № 4 (2014): Октомври-Декември

Електронно списание на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет
Титулна страница

Том 3, № 3 (2014): Юли-Септември

Електронно списание на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет
Титулна страница

Том 3, № 2 (2014): Април – Юни

Електронно списание на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет
Титулна страница

Том 3, № 1 (2014): Януари – Март

Електронно списание на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет.

2013

Титулна страница

Том 2, № 4 (2013): Октомври – Декември

Електронно списание на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет.
Титулна страница

Том 2, № 3 (2013): Юли – Септември

Електронно списание на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет.
Титулна страница

Том 2, № 2 (2013): Април – Юни

Електронно списание на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет.
Титулна страница

Том 2, № 1 (2013): Януари – Март

Електронно списание на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет.

2012

Титулна страница

Том 1, № 1 (2012): Октомври – Декември

Електронно списание на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет.

1 – 14 от 14 обекта