Полезни връзки

Държавни институции

Неправителствени организации

Международни организации

Медии

 

Европейски съюз

Основна информация за Европейския съюз

Право на ЕС

Правото на ЕС се състои от „първично“ и „вторично“ законодателство. Договорите (първично законодателство) са основата на всички действия на ЕС.

Вторичното законодателство – регламенти, директиви и решения – се изготвя на базата на принципите и целите, залегнали в договорите.

Търговия

ЕС работи в множество области на политиката, от човешки права до транспорт и търговия. За кратко представяне на неговите конкретни дейности и връзки към съответните органи, закони и документи щракнете върху някоя от областите по-долу.

Въпроси към/за ЕС