Можем ли без наука?

 

 

 

Науката това са систематизирани знания за материалния и нематериалния свят, придобити чрез наблюдение, експериментиране и разсъждения.