Иновации и технологии!

Технологиите  използват много области на знанието, включително научни,  инженерни, математически , езикови и исторически познания, за да се постигне някакъв практически резултат.

Технологиите не винаги са произведения на науката, защото те трябва да отговарят на изисквания като полезност , използваемост и безопасност.

Технологиите  често са следствие на обединените постижения в науката и техниката. Човешката дейност като технология винаги предшества и двете.

Иновациите се нуждаят от нови технологии за да има прогрес.