Видео Галерия – Оптика

          Light, Sound, and the nature of Reality                                  Код за вграждане – Поляризация на електромагнитна вълна
    

Quantum Theory Made Easy                                                               Quantum Spin – Visualizing the physics and mathematics
     

Quantum Wave Function Visualization                                                           Quantum Operators