Мотивационно писмо

Защо ни е необходимо мотивационно писмо

Изтеглете:   Пример за мотивационно писмо   (.docx формат)

Когато кандидатствате за работа, с вашата  автобиография трябва да изпратите и мотивационно писмо .

Обикновено мотивационното писмо е документ на една страница, който обяснява на работодателя  защо сте подходящия кандидат за работата. Това допълва вашата автобиография, като Ви дава възможност да обясните подробно как бихте могли да бъдете полезен за компанията.

Работодателите наемат служители, само ако те биха помогнали за запазване или  увеличаване на печалбата на фирмата.

Помислете за конкретни начини да докажете, че ще бъдете полезни за компанията. Споменете конкретни примери за вашите предишни работни места. Например, ако сте работили подобна работа, споменете последната фирма, времето, което сте работили и дейността, която сте извършвали.  Опитайте се да определите количествено своите положителни качества, ако е възможно, за да демонстрирате ясно как бихте могли да добавите стойност за компанията.

Напишете мотивационното писмо, което наистина подчертава качествата, които трябва да предложите на работодателя. Целта е да намерите вашите положителни качества за тази работа и след това  да ги представите в едно добре написано мотивационно  писмо.

Приспособявайте всяко писмо към работата с помощта на ключови думи

Това отнема допълнително време, но не забравяйте да напишете уникално мотивационно писмо за всяка работа. вашето мотивационно писмо трябва да бъде специфично за позицията, за която кандидатствате и да  свързва вашите умения и опит  с тези, отбелязани в обявата за работа.

Един полезен начин да персонализирате писмото си към работата е да използвате  ключови думи  от обявата за работа. Отбележете всяка дума от публикацията, която изглежда определяща за работата, като например специфични умения или квалификация. Опитайте се да използвате всички или някои от тези думи в писмото си. По този начин на пръв поглед работодателят може да види, че отговаряте на изискванията на работата.

Какво трябва да съдържа мотивационното писмо?

Имайте предвид, че мотивационното Ви  писмо не трябва да е дълго. Отделете известно време, за да представите себе си, като служител, който ще бъде от полза за работодателя. Това може да помогне вашето приложение да бъде забелязано.

Има няколко основни елемента, които трябва да присъстват в него:

  1. Двете Ви имена, телефон за връзка (посочете този телефонен номер, на който сте сигурни, че винаги ще бъдете открит/а), актуален мейл.
  2. Името на фирмата, както и позицията, за която кандидатствате.
  3. Мотивите  Ви за кандидатстване по тази позиция – тук можете да опишете качествата си, които биха били полезни за компанията.
  4. За финал напишете защо искате да работите точно в тази компания

 

Не забравяйте!

  1. Напишете името на фирмата и позицията, за която кандидатствате.
  2. Преди да го изпратите, проверете добре за правописни грешки.
  3. Запаметете мотивационното писмо в подходящ формат.
  4. Опишете качествата, които смятате, че ще Ви бъдат от полза за длъжността.

Бъдете кратки. Мотивационното писмо може да Ви послужи преди всичко, за да се откроите от останалите кандидати, ако работодателят се колебае в избора си. Когато то е кратко и съдържателно (и най-важното авторско), в действителност може да Ви  осигури преднина.