IT помощ

При необходимост от решаване на софтуерни и хардуерни проблеми от разллчен храктер можете да се консултирате с наши IT специалисти и да получите помощ.

При по-сериозни заявки се търси помощта на разширен екип от специалисти.

Системата е организирана на конкурентен принцип. Вашата заявка се поставя като проект за решаване. При наличие на екипи изявили желание да решат проблема с избира онзи, който е предложил най-изгодни условия, съгласно критериите – удовлетвореност, цена  и време за решаване на проблема.


    СофтуеренХардуеренОбши въпросиДруго