Как да подготвим CV

Как да представим себе си в Автобиография ( CV)

Изтеглете: CV – Автобиографични данни (.docx формат),   Инструкции за създаване на CV

Независимо кой е потенциалният Ви работодател, той ще иска да види в автобиографията Ви едно нещо – информация, която доказва защо сте онзи кандидат, в който  да инвестира парите си.

Винаги помнете, че не пишете автобиография за себе си, Вие я пишете за вашия работодател. Трябва да сте кратки и ясни.  Докато пишете автобиографията си, поставете се на негово място и се опитайте да оцените това, което сте написали.

Целта на този документ е, не  да Ви даде работа, а да Ви даде интервю.

При кандидатстване за работа Вашата  автобиография или CV е от особено значение. Това е първият официален контакт между Вас и потенциалния работодател. Поради големия обем приложения, които получава, работодателят обикновено отделя най-много 20 секунди за първоначално преглеждане на всяко CV, така че е важно да Ви забележи. За това  Вие трябва да представите информацията по ясен, кратък и убедителен начин.

Автобиографията е резюме на вашето професионално и образователно развитие. Можете да изтеглите готов формат от  тази страница или от интернет и да го адаптирате към своя профил или да импровизирате с формат по собствено усмотрение. С този документ трябва да представите своите квалификации, умения, способности и опит на работодателя така, че той да бъде заинтригуван от кандидатурата Ви.

Няма най-добър или единствен начин за писане на CV. Това е текст, който може да бъде структуриран в някаква рамка изцяло по ваше желание. Голяма тежест в него следва да има информацията за предишен трудов опит, квалификации, образование, езикови и компютърни умения.

Всяка автобиография съдържа лична информация – имена, адрес, дата на раждане, телефон, имейл. Повечето европейски образци включват и снимка. Снимката се поставя в горния ляв ъгъл и е прието да бъде в паспортен формат. В никакъв случай не слагайте снимка от заведение, такава с приятели, която са изрязали, на която изглеждате изморен, по оскъдно облекло, много грим или в цял ръст. Сериозните работодатели обръщат внимание на тези детайли и подобно визуално представяне няма да Ви донесе успех.

Съобразете своите умения и опит с позицията, за която кандидатствате, така че да поставите акцент там, където считате, че имате предимство и може да покриете търсените от работодателя качества. Не претрупвайте автобиографията си с много информация. Изброявайте в хронологичен ред, като започвате от последното по дата събитие.

Приема се, че обем от 2-3 страници е достатъчен, за да представите най-важното за себе си и да получите необходимото внимание. Доброто CV е това, което е ясно, точно, граматически вярно и логично структурирано. Бъдете кратки, позитивни, честни и обърнете внимание на детайлите.

Автобиографията е гъвкав и удобен начин за кандидатстване. Тя трябва да отразява вашата готовност да се справите с предизвикателствата, които произтичат от позицията, за която кандидатствате. Това е мостът между Вас и работодателя, по който да продължите към следващите етапи на подбор. Съдържанието ще бъде основата, по която ще се движите и ще бъдат проверени уменията ви.

Има някои много прости грешки, които често се пренебрегват, които ще изключат вашето CV от вниманието на работодателя, преди да е отишъл по-далеч от Вашето име и адрес.

  • Не използвайте изображения, цветове или нестандартни шрифтове.
  • Избягвайте дълги параграфи.
  • Не подчертавайте. Подчертаването трябва да е запазено само за връзки към уебсайтове.
  • Използвайте шрифтове като „Times New Roman“ или „Arial“ – те са по-лесни за четене.
  • Избягвайте да използвате шрифтове с размер по-малък от 11pt, работодателите няма да напрягат очите си, за да го прочетат.
  • Не съкращавайте думи и използвайте само съкращения, ако те са общоизвестни.

И накрая …
Проверете за правописни или печатни грешки. Всички грешки са ваша отговорност и са едно от първите неща, които работодателите използват, за да отстранят по-слабите кандидати. Дори ако работата, която търсите, не изисква високо ниво на грамотност, правописните грешки говорят за липса отговорност, което е нежелано качество за всеки потенциален кандидат.  Ако не сте сигурни в някоя дума, попитайте, а най- добре потърсете я в речник.

Преди да изпратите готовия си документ накарайте някой да го прегледа.