За кандидатите

Как да представим себе си в Автобиография ( CV)

Изтеглете:   CV – Автобиографични данни   (.docx формат),   Инструкции за създаване на CV

Независимо кой е потенциалният Ви работодател, той ще иска да види в автобиографията Ви едно нещо – информация, която доказва защо сте най-подходящия кандидат, в който  да инвестира парите си.

Целта на този документ не е да ви даде работа, а да ви даде интервю.

Винаги помнете, че не пишете автобиография за себе си, Вие я пишете за вашия работодател. Докато пишете автобиографията си, поставете се на неговото място. Трябва да сте кратки и ясни, за да предизвикате интерес.

Обикновено, онзи, който преглежда документите отделя около  20 секунди за първоначален преглед на всяко CV. Този преглед е най важен, така че е важно да ви забележи.

По подрбно – прочетете тук…

Защо ни е необходимо мотивационно писмо

Изтеглете:   Пример за мотивационно писмо        (.docx формат)

Когато кандидатствате за работа, заедно с вашата  автобиография, трябва да изпратите и мотивационно писмо .

Обикновено мотивационното писмо е документ на една страница, който обяснява на работодателя  защо сте подходящия кандидат за работата. Това допълва вашата автобиография, като Ви дава възможност да обясните подробно как бихте могли да бъдете полезен за компанията.

По подрбно – прочетете тук…